Cenník

ZÁKLADNÉ OŠETRENIE
Vstupné vyšetrenie (15min), registrácia pacienta
0 €
Preventívna prehliadka
18 €
Akútne vyštrenie (30min)
20 €
RTG snímok OPG ortopantomogram
25 €
RTG snímok RVG intraorálny
10 €
Konzultácia (60min)
30 €
Konzultácia (30min)
15 €
Príplatok za ošetrenie mimo prac. doby
50 €
Nedostavenie sa na termín
40 €
Neskoré odhlásenie termínu menej ako 24hod
20 €
3D RTG jedna čelusť
45 €
3D RTG komplet
80 €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (1-5)
40 €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (6-8)
45 €
Fotokompozit/ Skloionomér – dvojplôšková výplň (1-5)
50 €
Fotokompozit/ Skloionomér – dvojplôšková výplň (6-8)
55 €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (1-5)
60 €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (6-8)
65 €
Odstránenie zubného kameňa/ povlakov – 1 sedenie IHF
45 €
ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA
Kofferdam blana
15 €
Dočasná vložka s preparáciou kavity: 1 koreň
25 €
Dočasná vložka s preparáciou kavity: 2 korene
30 €
Dočasná vložka s preparáciou kavity: 3 korene
35 €
Dočasná vložka s preparáciou kavity: 4 korene
40 €
Dočasná vložka
10 €
Ošetrenie Ca(OH)2
10 €
Krčkový kaz
25 €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (1-5)
40 €
Fotkompozit / Skloionomér- jednoplôšková výplň (6-8)
45 €
Fotokompozit/ Skloionomér – dvojplôšková výplň (1-5)
50 €
Fotokompozit/ Skloionomér – dvojplôšková výplň (6-8)
55 €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (1-5)
60 €
Fotokompozit/ Skloionomér- trojplôšková výplň (6-8)
65 €
Rekonštrukcia korunky zuba fotokompozitom
100 €
Zábrus zuba
10 €
Dekapitacia zuba
30 €
HYGIENA / BIELENIE
Odstránenie zubného kameňa/ povlakov – 1 sedenie IHF
45 €
Airflow /samostatne/
20 €
Kyretáž – 1 čeľusť (60min)
80 €
Kyretáž 1 zub /samostatne/
15 €
Kyretáž 1 sextant /samostatne/
40 €
Fluorizácia ako samost. výkon
10 €
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny
10 €
Recall po ukončení IHF
15 €
Bielenie zubov- ambulantné- Beyond whitening
245 €
PROTETIKA
Ochranné korunky- Dental Crown
25 €
Ochranné korunky- zhotov. v labor.
40 €
Odtlačky Ypen H/D
18 €
Odtlačky silikón
25 €
Určenie medzičeľ. vzťahov, náhryzové valy
40 €
Stiahnutie korunky
10 €
Cementovanie korunky 1ks
10 €
Cementovanie korunky 1ks Fuji Plus
15 €
Inlay liata ako pilier mostíka
100 €
Inlay Zirkonoxid
180 €
Inlay 1koreňová CrCO
110 €
Inlay 1koreňová Zirkonoxid
180 €
Korunka/ medzičlen plášťová celoliata
100 €
Korunka/ medzičlen kovokeramická
230 €
Korunka kovokeramická fazetovaná
150 €
Korunka kombinovaná ADORO
170 €
Korunka/ medzičlen Zirkonoxid
345 €
Korunka teleskopická kovoker. 2 ks
320 €
Korunka teleskopická celoliata 2 ks
300 €
Korunka teleskopická primár CrCo
150 €
Korunka teleskopická primár Zirkonoxid
180 €
Korunka eMax/sklokeramika
350 €
Estetická fazeta keramika
350 €
Inlay/Onlay/Overlay eMax/sklokeramika
290 €
Celková snímateľná náhrada horná alebo dolná – prvky sa pripočítavajú
330 €
Čiastočná snímateľná náhrada horná alebo dolná – prvky sa pripočítavajú
240 €
Skeletovaná náhrada + báza – prvky sa pripočítavajú
330 €
Medzerník 4 zuby+ 2 spony
100 €
Prasknutá alebo zlomená náhrada- oprava
50 €
Spevňovacia mriežka do sním. prot.
70 €
Rebazácia protézy
100 €
Spona/stabilizačné rameno/ oklúzny tŕň – 1ks
15 €
Gilmor - Dolder strmeň
100 €
Zásuvný/guličkový spoj
150 €
Sklený pilier
200 €
Náhryzová dlaha
90 €
Wax up – 1 zub
30 €
Oprava snímateľnej náhrady s doplnením 1 zuba
80 €
Doplnenie každého ďalšieho zuba
20 €
Tvárový oblúk
80 €
Protéza na miniimplantáty 1 čelusť
430 €
DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA
Konzultácia 10min.
10 €
Konzultácia 20min.
30 €
Konzultácia 30min.
30 €
Sutura rany
15 €
Injekčá anestézia
10 €
RTG intraorálny
10 €
OPG
25 €
Neohlásená absencia /nedostavenie sa na termín ošetrenia/
40 €
Zhotovenie náhryzovej dlahy
100 €
Extrakcia dočasného zuba/ koreňa
20 €
Extrakcia trvalého jednokoreňového zuba
30 €
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba
40 €
Komplikovaná extrakcia zuba
60 €
Chirurgická extrakcia zuba, koreňa
100 €
Chirurgicka extrakcia zuba múdrosti
150 €
Chirurgická extrakcia retinovaného zuba /3,5,mesiodens/
200 €
Naloženie ortodontického ťahu , odhalenie zuba
200 €
Zavedenie miniskrutky
50 €
Resekcia koreňového hrotu
150 €
Resekcia dalšieho koreňa
30 €
Resekcia s retrográdnou výplňou
200 €
Extirpácia cysty
150 €
Extirpácia benigného nádoru
150 €
>
Extirpácia mukokély
120 €
Histologické vyšetrenie
50 €
Wassmundova plastika
100 €
Frenulectomia, úprava slizničních úponov
75 €
Prehĺbenie vestibula /1kvadrant/
75 €
Excízia vlajúceho hrebeňa /1kvadrant/
75 €
Excízia makkých tkanív
75 €
Predprotetická úprava,egalizácia /1kvadrant/
75 €
Dekapsulácia
60 €
Gingivektómia
30 €
Ošetrenie gingiválneho recesu voľným štepom z podnebia
250 €
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti / zavedenie drénu/
15 €
Odber materiálu na kultiváciu
30 €
Incízia abscesu, drén
50 €
Zastavenie krvácania- gelaspon /1lôžko/
10 €
Skúška vitality zubov /< 3zuby/
10 €
Aplikácia vazelínového tylu na ranu
15 €
Odstránenie stehov
10 €
IMPLANTOLÓGIA
Zavedenie implantátu Ankylos
700 €
Vhojovací valček- gingivaformer
50 €
Nadstavba na implantát
250 €
Nadstavba na implantát angulovaná
350 €
Korunka kovokeramická
270 €
Korunka E.max.
350 €
Sinus lift /bez materiálu/
400 €
Bone split /bez materiálu/
400 €
Augmentácia kostného defektu /bez materiálu/
150 €
Odber vlastného kostného materialu
150 €
BIO -OSS 0,5g.
250 €
BIO -OSS 2g.
500 €
Kolagénová membrána
60 €
Cytoplast PTFE membrana, BIO-Gide membrána
250 €
Transplantácia zuba
250 €
Vytvorenie liečebného plánu
100 €
Zavedenie implantátu Straumann
800 €
ENDODONCIA
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 1 K.Kanálik
34 €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 2 K.Kanáliky
54 €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 3 K.Kanáliky
74 €
ENDO1 (extirpácia, rozšírenie, CaOH2) 4 K.Kanáliky
94 €
ENDO2 (zaplnenie KK) 1 K.Kanálik
60 €
ENDO2 (zaplnenie KK) 2 K.Kanáliky
90 €
ENDO2 (zaplnenie KK) 3 K.Kanáliky
110 €
ENDO2 (zaplnenie KK) 4 K.Kanáliky
130 €
ENDO komplet 1 K. Kanálik
94 €
ENDO komplet 2 K. Kanáliky
144 €
ENDO komplet 3 K. Kanáliky
184 €
ENDO komplet 4 K. Kanáliky
224 €
Liečba FOTOSAN endo
20 €
Reendodontické ošetrenie 1 K. Kanálik
33 €
Preendodontická dostavba
40 €
Dostavba zuba na FRC čap
75 €
Každý nový FRC čap samostatne
25 €
MTA cement – priame prekrytie
20 €