Technológie

SIRONA ORTHOPHOS XG 3D

Pracujeme s najmodernejšími RTG prístrojmi, ktoré zabezpečujú dokonalé spracovanie obrazu, pri minimálnych hodnotách žiarenia. Okrem bežne používaných projekcií ponúkame aj volumetrické 3D vyšetrenie chrupu, ktorého výsledky je možné sledovať buď ako samotný 3D obraz, alebo ako jednotlivé rezy orientované ľubovoľnou rovinou vo vyšetrovanom objekte. Na RTG vyšetrenia sa neobjednáva, zhotovujú sa na počkanie v ordinačných hodinách RTG pracoviska. Výstupy vyšetrenia exportujeme na CD/DVD nosiči a pacient si ich odnáša so sebou.

SIRONA CEREC AC BLUECAM

Teraz už žiadne “klasické” odtláčanie s odtlačkovými hmotami, ktoré väčšina pacientov neznáša. Žiadne posielanie dát do externého frézovacieho centra. Softvér inLab 4.x a fréza inLab MC XL umožňuje výrobu najširšieho spektra prác v spolupracujúcom zubnom laboratóriu.

SIRONA HELIODENT Plus

Intraorálny multipulzný RTG prístroj najnovšej generácie spĺňajúci najvyššie kritériá na RTG diagnostiku, radiačnú ochranu a komfort pri práci:

  • je vhodný na snímkovanie na film ako aj pre RVG systémy napr. XIOS Supreme.
  • veľkosť ohniska len 0,4 zaručuje mimoriadne ostré snímky
  • rôzne dĺžky ramena (2040 mm, 1790 mm, 1500 mm), stropné rameno alebo možnosť integrovať na stomatologickú súpravu SIRONA ponúkajú veľkú variabilnosť pri inštalácii;
  • možnosť inštalovať diaľkové ovládanie
  • multipulzná technológia používajúca napätie 60kV alebo 70 kV zabezpečuje konštantnú tvrdosť žiarenia počas celej doby expozície a vďaka zníženiu podielu mäkkého žiarenia redukuje radiačnú dávku na pacienta o 20%
  • jednoduchosť ovládania a vyvážené rameno prístroja zaisťujú vysoký komfort pri práci
  • elegantný a kompaktný design s dôrazom na udržiavanie hygieny na pracovisku

Skenovanie

Naskenovanie v ústach pacienta pomocou skeneru. Skenuje sa preparovaný zub, antagonista a zhryz. 

Kontrola skenu

Lekár skontroluje kontaktné body a oklúziu. 

Prijatie dát zubným technikom

Zubný technik je informovaný e-mailom o novej objednávke. 3D sken si otvorí vo svojom inLab softvéri.

Zhotovenie modelu

Zubný technik si na základe digitálneho odtlačku nechá zhotoviť model v externom frézovacom centre, alebo si ho môže vyfrézovať priamo v inLab MC XL.

Frézovanie rekonštrukcie

Po nadizajnovaní sa rekonštrukcia vyfrézuje s príslušného materiálu na fréze inLab MC XL. 

Dokončenie rekonštrukcie

Vyfrézovanú rekonštrukciu zubný technik dokončí v závislosti od typu rekonštrukcie a druhu materiálu. Po dokončení hotovú rekonštrukciu doručí zubnému lekárovi.