Cenník

 • Entonox

   

  211€
 • Intraligamentárna anestéza / jeden zub

   

  10€
 • Analgosed. anestéza

   

  160€
 • Celková anestéza

   

  430€
 • Teleskopická korunka

   

  325€
 • Protéza na suprakonštrukcii

   

  1945€
 • Celková protéza cekyetechm.

   

  1244€
 • Celková IMEDIATNA náhrada

   

  270€
 • Čiastočná snímateľná náhrada- IMEDIATNA

   

  206€
 • Medzerník

   

  127€
 • EMAX korunka na implantát

   

  422€
 • Zhotovenie odtlačkov oboch čeľustí

   

  36€
 • Nadstavba na implantát celokeramická

   

  432€
 • Jednor. impl. nadstavba na prov. kor.

   

  140€
 • BIO EX implantátatová nadstavba BREDENT

   

  216€
 • Implantátová nadstavba BREDENT

   

  216€
 • Jednor. korunka na implantát /vyhotovená v labor./

   

  163€
 • Snímacia náhrada na implantáty

   

  1980€
 • EMAX – EMPRESS korunka labor.

   

  485€
 • Dlaha na bielenie

   

  33€
 • Nočná dlaha

   

  75€
 • Celková snímateľná náhrada /horná alebo dolná – nadštandard/

   

  779€
 • Celková snímateľná náhrada /horná alebo dolná/

   

  523€
 • CEREC – korunka

   

  420€
 • CEREC – endo. korunka

   

  421€
 • CEREC – ONLAY

   

  421€
 • Korunka – Zircon na implantát

   

  509€
 • Estetická fazeta keramická

   

  410€
 • Korunka, inlay, medzičlen bezkovová keramika

   

  410€
 • Korunka EMAX – EMPRES šróbovaná na implantát

   

  485€
 • Korunka kovokeramická na implantát

   

  410€
 • Korunka alebo medzičlen kovokeramický

   

  301€
 • Provizórna živicová korunka zhotovená v labor.

   

  49€
 • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii

   

  21€
 • Korunka – Zirkon

   

  483€
 • Nadstavba implantát /BREDENT, ANKYLOS/

   

  216€
 • Vhojovacia čiapočka /BREDENT, ANKYLOS/

   

  55€
 • Zavedenie intraoseálneho implantátu /BREDENT,ANKYLOS/

   

  865€
 • Dekapsulácia zuba

   

  85€
 • Operácia BONE-SPLITE/PIEZO

   

  730€
 • Frenulektomia /chirurgická úprava uzdičky/

   

  85€
 • Operácia SINUS LIFT /otvorená/

   

  780€
 • Prehĺbenie vestibula /celá/

   

  540€
 • Prehĺbenie vestibula

   

  249€
 • Augumentácia kostných defektov

   

  345€
 • Augumentácia s kolagénovou membránou

   

  801€
 • Resekcia koreňového hrotu

   

  129€
 • Chirurgická extrakcia PIEZO technika

   

  301€
 • Chirurgická extrakcia zubu – retinovaného piezo technika

   

  345€
 • Chirurgická extrakcia zuba

   

  182€
 • Komplikovaná extrakcia zuba

   

  112€
 • Extrakcia viackoreňového zuba

   

  81€
 • Extrakcia trvalého zuba

   

  51€
 • Extrakcia dočasného zuba

   

  22€
 • Wasmundova plastika

   

  58€
 • Ošetrenie jedného zubu pod mikroskopom

   

  od 60€
 • Nasadenie kofferdamovej blany

   

  12€
 • Ošetrenie PRO ROOT – MTA

   

  22€
 • Zavedenie pulpálneho čapu

   

  69€
 • Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba

   

  51€
 • Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba

   

  67€
 • Odstránenie koreňovej výplne /jeden kanálik/

   

  49€
 • Paliatívne endodontické ošetrenie /jeden kanálik/

   

  11€
 • Trepanácia zuba a extirpácia

   

  32€
 • Rekonštrukcia zuba – empress

   

  195€
 • Fazeta z kompozitu – ambul.

   

  120€
 • Ošetrenie citlivých zubných plôšok

   

  12€
 • Dočasné ošetrenie zubného kazu

   

  17€
 • Ošetrenie mliečneho zuba

   

  26€
 • Rekonštrukcia korunky zuba

   

  195€
 • Skloinomerná výplň – jedna

   

  49€
 • Fotokompozit – tri plôšky – frontálny zub

   

  92€
 • Fotokompozit – tri plôšky – distálny zub

   

  99€
 • Fotokompozit – dve plôšky – frontálny zub

   

  75€
 • Fotokompozit – dve plôšky – distálny zub

   

  86€
 • Fotokompozit – jedna plôška

   

  64€
 • Jednoplôšková výplň distálny zub

   

  65€
 • Domáce bielenie horná a dolná čeľusť NITE WHITE

   

  202€
 • Vnútorné bielenie za každý zub

   

  49€
 • Bio-laser ( herpes, afta, gingiva)

   

  11€
 • Pečatenie fisúr ( každý zub)

   

  17€
 • Kyretáž – 1 zub

   

 • Fluoridácia jedno zuboradie

   

  14€
 • Impregnácia krčka – 1 zub

   

  13€
 • Pieskovanie front-jeden

   

  19€
 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí

   

  21€
 • Ošetrenie sťažného prerezávania zuba múdrosti

   

  18€
 • Odstránenie zubného kameňa alebo povlaku

   

  18€
 • Ústna hygiena u paradontologického pacienta

   

  85€
 • Ústna hygiena – profylaktická inštruktáž

   

  61€
 • Vstupné vyšetrenie + dentálna hygiena pre tehotné

   

  72€
 • RTG – OPG neevid. pacient

   

  18€
 • RTG – Cephalo

   

  18€
 • RTG snímka – ortopantomogram

   

  18€
 • RTG snímka intraorálna zubov

   

  12€
 • Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín

   

  70€
 • Preventívna pedostomatologická prehliadka

   

  49€
 • Vyžiadaná odborná prehliadka

   

  37€
 • Cielené stomatologické vyšetrenie – konzultácia

   

  26€
 • Preventívna stomatologická prehliadka

   

  22€
 • Vstupné komplexné vyšetrenie

   

  35€
 • Vstupné komplexné vyšetrenie

   

  35€
 • Ústna hygiena – profylaktická inštruktáž

   

  61€
 • Vstupné vyšetrenie + dentálna hygiena pre tehotné

   

  72€
 • RTG – OPG neevid. pacient

   

  18€
 • RTG – Cephalo

   

  18€
 • RTG snímka – ortopantomogram

   

  18€
 • RTG snímka intraorálna zubov

   

  12€
 • Príplatok za ošetrenie mimo ordinačných hodín

   

  70€
 • Vyžiadaná odborná prehliadka

   

  37€
 • Cielené stomatologické vyšetrenie – konzultácia

   

  26€
 • Vstupné komplexné vyšetrenie

   

  35€
 • Vstupné komplexné vyšetrenie

   

  35€
 • Dlaha na bielenie

   

  33€
 • Domáce bielenie horná a dolná čeľusť NITE WHITE

   

  202€
 • Vnútorné bielenie za každý zub

   

  49€
 • Pieskovanie front-jeden

   

  19€
 • Entonox

   

  211€
 • Teleskopická korunka

   

  325€
 • Protéza na suprakonštrukcii

   

  1945€
 • Celková protéza cekyetechm.

   

  1244€
 • Celková IMEDIATNA náhrada

   

  270€
 • Čiastočná snímateľná náhrada- IMEDIATNA

   

  206€
 • Medzerník

   

  127€
 • EMAX korunka na implantát

   

  422€
 • Zhotovenie odtlačkov oboch čeľustí

   

  36€
 • Nadstavba na implantát celokeramická

   

  432€
 • Jednor. impl. nadstavba na prov. kor.

   

  140€
 • BIO EX implantátatová nadstavba BREDENT

   

  216€
 • Implantátová nadstavba BREDENT

   

  216€
 • Jednor. korunka na implantát /vyhotovená v labor./

   

  163€
 • Snímacia náhrada na implantáty

   

  1980€
 • Celková snímateľná náhrada /horná alebo dolná – nadštandard/

   

  779€
 • Celková snímateľná náhrada /horná alebo dolná/

   

  523€
 • Korunka EMAX – EMPRES šróbovaná na implantát

   

  485€
 • Korunka kovokeramická na implantát

   

  410€
 • Nočná dlaha

   

  75€
 • Rekonštrukcia zuba – empress

   

  195€
 • Fazeta z kompozitu – ambul.

   

  120€
 • Ošetrenie citlivých zubných plôšok

   

  12€
 • Dočasné ošetrenie zubného kazu

   

  17€
 • Ošetrenie mliečneho zuba

   

  26€
 • Rekonštrukcia korunky zuba

   

  195€
 • Skloinomerná výplň – jedna

   

  49€
 • Fotokompozit – tri plôšky – frontálny zub

   

  92€
 • Fotokompozit – tri plôšky – distálny zub

   

  99€
 • Fotokompozit – dve plôšky – frontálny zub

   

  75€
 • Fotokompozit – dve plôšky – distálny zub

   

  86€
 • Fotokompozit – jedna plôška

   

  64€
 • Jednoplôšková výplň distálny zub

   

  65€
 • Bio-laser ( herpes, afta, gingiva)

   

  11€
 • Pečatenie fisúr ( každý zub)

   

  17€
 • Kyretáž – 1 zub

   

 • Fluoridácia jedno zuboradie

   

  14€
 • Impregnácia krčka – 1 zub

   

  13€
 • Odstránenie zubného kameňa alebo povlaku

   

  18€
 • Ústna hygiena u paradontologického pacienta

   

  85€
 • Intraligamentárna anestéza / jeden zub

   

  10€
 • Analgosed. anestéza

   

  160€
 • Celková anestéza

   

  430€
 • Nadstavba implantát /BREDENT, ANKYLOS/

   

  216€
 • Vhojovacia čiapočka /BREDENT, ANKYLOS/

   

  55€
 • Zavedenie intraoseálneho implantátu /BREDENT,ANKYLOS/

   

  865€
 • Dekapsulácia zuba

   

  85€
 • Operácia BONE-SPLITE/PIEZO

   

  730€
 • Frenulektomia /chirurgická úprava uzdičky/

   

  85€
 • Operácia SINUS LIFT /otvorená/

   

  780€
 • Prehĺbenie vestibula /celá/

   

  540€
 • Prehĺbenie vestibula

   

  249€
 • Augumentácia kostných defektov

   

  345€
 • Augumentácia s kolagénovou membránou

   

  801€
 • Resekcia koreňového hrotu

   

  129€
 • Chirurgická extrakcia PIEZO technika

   

  301€
 • Chirurgická extrakcia zubu – retinovaného piezo technika

   

  345€
 • Chirurgická extrakcia zuba

   

  182€
 • Komplikovaná extrakcia zuba

   

  112€
 • Extrakcia viackoreňového zuba

   

  81€
 • Extrakcia trvalého zuba

   

  51€
 • Extrakcia dočasného zuba

   

  22€
 • Wasmundova plastika

   

  58€
 • Ošetrenie jedného zubu pod mikroskopom

   

  od 60€
 • Nasadenie kofferdamovej blany

   

  12€
 • Ošetrenie PRO ROOT – MTA

   

  22€
 • Zavedenie pulpálneho čapu

   

  69€
 • Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba

   

  51€
 • Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba

   

  67€
 • Odstránenie koreňovej výplne /jeden kanálik/

   

  49€
 • Paliatívne endodontické ošetrenie /jeden kanálik/

   

  11€
 • Trepanácia zuba a extirpácia

   

  32€
 • Ošetrenie sťažného prerezávania zuba múdrosti

   

  18€
 • Inštruktáž a nácvik ústnej hygieny u detí

   

  21€
 • Preventívna pedostomatologická prehliadka

   

  49€
 • Preventívna stomatologická prehliadka

   

  22€
 • Estetická fazeta keramická

   

  410€
 • EMAX – EMPRESS korunka labor.

   

  485€
 • CEREC – korunka

   

  420€
 • CEREC – endo. korunka

   

  421€
 • CEREC – ONLAY

   

  421€
 • Korunka – Zircon na implantát

   

  509€
 • Korunka, inlay, medzičlen bezkovová keramika

   

  410€
 • Korunka alebo medzičlen kovokeramický

   

  301€
 • Provizórna živicová korunka zhotovená v labor.

   

  49€
 • Provizórna korunka zhotovená v ambulancii

   

  21€
 • Korunka – Zirkon

   

  483€