Stomatochirurgia

Ak zistíme, že dostupné záchranné metódy nie sú účinné, o slovo sa prihlási zubná chirurgia, resp. stomatochirurgia. Na našej klinike vykonávame chirurgické zákroky na dennej báze, preto sa určite nemáte čoho obávať. Medzi najčastejšie zákroky patria:

Implantácia zuba

Medzera v zubnom oblúku je nielen, že neestetická, často nám spôsobuje aj rôzne problémy. Skvelým riešením chýbajúceho zuba je práve implantácia nového zuba ( zubná korunka).

Extrakcia zuba (vytrhnutie zuba)

Zubná extrakcia, alebo aj trhanie zubu, je pomerne častým zákrokom, ktorý stomatologická chirurgia ponúka. Tento zákrok vykonávame iba v prípade, že postihnutý zub už nedokážeme žiadnym zo spôsobov zachrániť. Takéto ošetrenie zubov v narkóze je tiež možné. Na výber máte lokálnu aj celkovú anestéziu, záleží od náročnosti zákroku.

Resekcia koreňového hrotu

Tento úkon slúži na odstránenie zápalových ložísk, ktoré sa do hrotu koreňa premiestnili pomocou zubných nervov a zvyčajná liečba nezaberá.

Endodoncia

V prípade, že vám diagnostikujeme hlboký kaz zasahujúci až do drene zubu, prichádza na rad endotonické vyšetrenie, a teda vyšetrenie koreňových kanálikov. Tento typ vyšetrenia zabraňuje prenosu infekcie na ostatné tkanivá. Práve z tohto dôvodu je endodoncia z hľadiska celkového odstránenia zápalu mimoriadne dôležitá.

Replantácia

Ide o opätovné vsadenie odstráneného zubu. Často sa s týmto zákrokom stretávame najmä pri úrazoch. Replantácia je však možná iba v prípade, že poškodenia nie sú fatálne, a je možné zub opäť vsadiť do zubného lôžka. Oprava zubov v celkovej anestéze je pri tomto type zákroku tiež možná.

Excízia

Predstavuje zákroky, ktoré v sebe zahŕňajú od vyrezávanie kúskov tkaniva a sliznice, až po odstraňovanie nádorov (tumorov). Pri tomto type zákroku je tiež možná celková anestéza u zubára, resp. ošetrenie či oprava zubov v narkóze, ak si ju pacient vyžiada.