Zamestnanci

MUDr. Martin Vančo

1986 – 1992 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 1992 – 1995 1. stomatologická klinika, LFUK Bratislava 1995 Atestácia 1. stupňa všeobecná stomatológia 1996 – 2005 Súkromná klinika so zameraním na implantológiu a estetickú stomatológiu, Schann, Lichtenštajnsko 2005 – doteraz Súkromná zubná ambulancia so zameraním na implantológiu a všeobecnú stomatológiu, Mauren, Lichtenštajnsko 2016 – doteraz Interklinik…